ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ที่อยู่   :   23 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์   :   56000
โทรศัพท์   :   054-431411
โทรสาร   :   054-482334
เวลาทำการ   :   จันทร์ – ศุกร์  ( เว้นวันหยุดราชการ )   08.00  –  16.00 น.

You missed