วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1, นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา, นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1,นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก,คณะกรรมกลางควบคุมสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการควบคุมการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 0-NET สทศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยาณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา

Byadmin

Mar 13, 2021

By admin

You missed