Month: January 2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

นางอรณิชชา มูลเครือคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้มาปฏิบัติหน้าที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564

โรงเรียนอนุบาลพะเยาประเมินเตรียมความพร้อมการคัดเลือกโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ขอขอบคุณท่านรองฯณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และคณะที่มาเป็นคณะกรรมการให้กำลังใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา พร้อมด้วย รองผอ.รร.,คณะครูและนักเรียน ขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จาก พระสุนทรกิตติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ,พ.ต.อ. บวร ไชยคำ ผกก.สภ.เมืองพะเยา,นายกจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา,นายบุญโต…

วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา13.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสนและนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และผอ.กลุ่มฯ ประชุมเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพะเยา…

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วยครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอนุบาลพะเยา

You missed