Category: ผลงานครู – นักเรียน

2563-01-08 เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลพะเยาร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัชริยา ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าพบและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 มกราคม 2563

2562-08-28 มอบเกียรติบัตรนักเรียน

นายศุภจิต ขาวแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยาขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี รายละเอียด

2562-08-06 มอบเกียรติบัตรนักเรียนการแข่งขันพะเยามินิมาราธอน 2562

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงปารมี พุทธสอน ได้รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “พะเยามินิมาราธอน’ 62” ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

2562-05-17 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครู

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงแก่นักเรียนและครู รายละเอียด / ภาพกิจกรรม

2562-04-03 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนน O-Net 100 คะแนน

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยานำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รับเกียรติบัตรจากนายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

You missed