เว็บไซท์เกี่ยวข้องกับครู

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

เว็บไซท์น่าสนใจ

Anuban Phayao English Camp
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
มอบรางวัลนักเรียนรักการอ่านและนักกีฬาว่ายน้ำ

 

299

 Resize of IMG 2972

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: Anuban Phayao English Camp                                                    

นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม English Camp ขึันเพื่อ เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย ครูชาวต่างชาติ   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2855

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: นักกีฬาว่ายน้ำ                                                     

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ เดอมงฟอร์ตสวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2014 , แม่โจ้โอเพ่นครั้งที่ 5 , รุจิรวงค์ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2557 และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2845

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: นักเรียนรักการอ่าน                                                     

ด.ญ.อนัญญา สิทธิมงคล ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทนักเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา จาก สพป.พะเยา เขต 1   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2317

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: ประเมินสถานศึกษา                                                     

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2292

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: Big Cleaning Day                                                     

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) ในโรงเรียนอนุบาลพะเยาขึ้นเพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ให้สะอาดอยู่เสมอ   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2020

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ที่ ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: แนะนำครูชาวต่างชาติในภาคเรียนที่ ๒      

คุณครูชาวต่างชาติที่จะมาช่วยสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาในภาคเรียนที่ ๒   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 1908

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: การประชุมผู้ปกครองประจำปี ๒๕๕๗

การประชุมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แจงผลการทำงานในภาคเรียนที่ ๑ และนโยบายในการดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 0824

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: กีฬาสีประจำปี ๒๕๕๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ภาพกิจกรรม

 IMG 0573

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: กิจกรรมตานก๋วยสลาก

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมตานก๋วยสลากขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ภาพกิจกรรม

 3

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประถมศึกษา ระดับประเทศ                 

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  ภาพกิจกรรม

 IMG 9226

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะ                        

การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเครือข่าย EP/MEP ภาคเหนือครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับรางวัลดังนี้  ภาพกิจกรรม

 IMG 9227

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศระดับประเทศ           

นื่องในโครงการประกวดเรียงความวันวิสาขบูชาโลก 2557 ในหัวข้อ "วิสาขบูชา รู้ธรรม รู้ทำ" จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ร่วมกับ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  ภาพกิจกรรม

 Resize of 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: มอบเหรียญนักกีฬาว่ายน้ำ                                                                        

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ อบจ.ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2014 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลําพูน เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 โดยมีรายชื่อดังนี้  ภาพกิจกรรม

 Resize of 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: ผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4                

คณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลพะเยา เพื่อศึกษาดูงานในห้อง PY Channel , ห้องเรียนสีเขียว , ห้องอาเซียน , ห้องสมุด , ชั้นเรียน MEP , สระว่ายน้ำ และ ระบบการจัดการทางการศึกษา  ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 4318

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง                                           

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง" โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  ภาพกิจกรรม

 Resize of DSC01236

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อสภานักเรียนต้อนรับ ดร.ประวิช รัตนเพียร                                                

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับเชิญไปร่วมต้อนรับ ดร.ประวิช รัตรเพียร นำโดย ท่านผู้อำนวยการกมล หทัยดำรงวิทยา รองผู้อำนวยการศุภจิต ขาวแดง คณะครูและสภานักเรียน   ภาพกิจกรรม

 IMG 4042 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในวันอาเซียน                                          

เนื่องในสัปดาห์บูรณาการวันอาเซียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม แข่งขันวาดภาพระบายสีและประกวดเรียงความในหัวข้อ "เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีนายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร   ภาพกิจกรรม

 IMG 7799 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อวันแม่แห่งชาติ                                                                                        ใน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โดยมีตัวแทนแม่ดีเด่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 54 คน   ภาพกิจกรรม

 IMG 3941 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์อาเซียน                              

ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม "บูรณาการสัปดาห์อาเซียน" ในวันนี้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาตลอดทั้งวัน   ภาพกิจกรรม

499

 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

   วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้น รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ขึ้น โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำพิธีภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.๑  ส่วนสายชั้น ป.๒-ป.๖ ได้แยกกันไปถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 P7190320 resize

P7190357 resize

P7190319 resize

  P7190322 resize

  P7190323 resize

 P7190353 resize

P7190355 resize

P7190356 resize

  P7190372 resize

 P7190373 resize

P7190375 resize

P7190376 resize

P7190358 resize

P7190359 resize

P7190361 resize

P7190362 resize

P7190363 resize

P7190364 resize

P7190365 resize

P7190371 resize

 กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซท์โรงเรียนอนุบาลพะเยา Click

แนะนำผู้บริหาร

kamol hataidumrongwitaya-2

เว็บไซท์ติดต่องานโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้โลกกว้าง

แผนที่ตั้งของโรงเรียน