เว็บไซท์เกี่ยวข้องกับครู

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

เว็บไซท์น่าสนใจ

วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์อาเซียน
สภานักเรียนต้อนรับ ดร.ประวิช รัตนเพียร
อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
299

 Resize of IMG 4318

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง                                            คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง" โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  ภาพกิจกรรม

 Resize of DSC01236

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อสภานักเรียนต้อนรับ ดร.ประวิช รัตนเพียร                                                วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับเชิญไปร่วมต้อนรับ ดร.ประวิช รัตรเพียร นำโดย ท่านผู้อำนวยการกมล หทัยดำรงวิทยา รองผู้อำนวยการศุภจิต ขาวแดง คณะครูและสภานักเรียน   ภาพกิจกรรม

 IMG 4042 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในวันอาเซียน                                           เนื่องในสัปดาห์บูรณาการวันอาเซียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม แข่งขันวาดภาพระบายสีและประกวดเรียงความในหัวข้อ "เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีนายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร   ภาพกิจกรรม

 IMG 7799 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อวันแม่แห่งชาติ                                                                                        ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โดยมีตัวแทนแม่ดีเด่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 54 คน   ภาพกิจกรรม

 IMG 3941 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์อาเซียน                               ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม "บูรณาการสัปดาห์อาเซียน" ในวันนี้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาตลอดทั้งวัน   ภาพกิจกรรม

 IMG 7118

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในสัปดาห์ภาษาไทย                                                                                                                  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและนักเรียนผู้มีผลงานศิลปะโดดเด่นในปี ๒๕๕๖   ภาพกิจกรรม

 10492026 770719689617792 4926907677997897512 n

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: สภานักเรียนดูงานโรงเรียนประชาธิปไตย                                                            คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนประชาธิปไตย ที่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  ภาพกิจกรรม

 IMG 7171

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: สัปดาห์ภาษาไทย                                                                                                  โรงเรียนอนุบาลพะเยาจึงจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การแข่งขันท่องบทอาขยาน , การแข่งขันท่องบทร้อยกรอง , การแข่งขันกระซิบคำ , การแข่งขันเล่านิทาน , การแสดงต่าง ๆ และ การแสดงจากวรรณคดีไทย  ภาพกิจกรรม

 IMG 6318

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: นักกีฬาว่ายน้ำ                                                                                                             เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.แพร่ แชมป์เปี้ยนชิฟ ๒๐๑๔   ภาพกิจกรรม

 IMG 6139

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติ                                         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดทำการแสดงในงานเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติโดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง เป็นประธานในพิธี   ภาพกิจกรรม

 logo

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: วันเข้าพรรษา                                                                                                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาช้านาน    ภาพกิจกรรม

 IMG 4811

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา                                      เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยามาให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือให้้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา    ภาพกิจกรรม

 IMG 4507

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: กิจกรรมออกกำลังกายเด็กที่ภาวะโภชนาการเกิน (เด็กอ้วน)                                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเด็กที่มีภาวะโภชนการเกิน (เด็กอ้วน) และให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ    ภาพกิจกรรม

 IMG 4226

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: การประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย                                                             เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย           ภาพกิจกรรม

 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ห้วข้อ: การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ภาพกิจกรรม

 IMG 3822

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ห้วข้อ: การตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                            เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยาได้ส่งทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่มาบรการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ภาพกิจกรรม

 pic1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ห้วข้อ: การแข่งขันทักษะภาษาไทย                                                                       เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้น ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 4 รายการดังนี้ ภาพกิจกรรม

 IMG 3736 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: การจัดการเรียนการสอน-สสวท                                                                     โรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่องวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนำไปใช้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ภาพกิจกรรม

 IMG 3717 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: การประชุมสภานักเรียน  ประจำสัปดาห์                                                 ทางสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปัญหาในการปฎิบัติหน้าที่ร่วมกัน ภาพกิจกรรม

 IMG 3571 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: การปฏิบัติหน้าที่ในพิธีไหว้ครูของสภานักเรียน                                         วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทาง สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้รับหน้าที่สำคัญในการดำเนินพิธีการไหว้ครู ภาพกิจกรรม

 IMG 3456 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: การประชุมสภานักเรียน                                                                 ทางสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปัญหาในการปฎิบัติหน้าที่ร่วมกัน โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา ภาพกิจกรรม

 IMG 3525 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                             โรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้จัดให้มี พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้ ภาพกิจกรรม

 IMG 3452 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: นักกีฬาว่ายน้ำและนักกีฬาแบดมินตัน                                           โรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ทำการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็น นักกีฬาว่ายน้ำและนักกีฬาแบดมินตัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ กาวิละสปรินต์เตอร์ 2014 และ การแข่งขันแบดมินตัน บ้านทองหยอด โอเพ่น 2014 ดังนี้ ภาพกิจกรรม

 a2

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม   
  
        ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้รับผลการทดสอบน้ำดื่มอย่างเป็นทางการจาก ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โดยผลการทดสอบปรากฏว่า ส่วนมากไม่พบสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคปนเปื้อนในน้ำดื่ม แม้จะพบบ้างในบางรายการแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้ำดื่ม
499

 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

   วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้น รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ขึ้น โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำพิธีภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.๑  ส่วนสายชั้น ป.๒-ป.๖ ได้แยกกันไปถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 P7190320 resize

P7190357 resize

P7190319 resize

  P7190322 resize

  P7190323 resize

 P7190353 resize

P7190355 resize

P7190356 resize

  P7190372 resize

 P7190373 resize

P7190375 resize

P7190376 resize

P7190358 resize

P7190359 resize

P7190361 resize

P7190362 resize

P7190363 resize

P7190364 resize

P7190365 resize

P7190371 resize

 กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซท์โรงเรียนอนุบาลพะเยา Click

แนะนำผู้บริหาร

kamol hataidumrongwitaya-2

เว็บไซท์ติดต่องานโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้โลกกว้าง

แผนที่ตั้งของโรงเรียน