Anuban Phayao English Camp
ประเมินนักเรียนพระราชทาน
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

 

Untitled-1

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หลักสูตรปกติ รายละเอียด

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ หลักสูตร MEP รายละเอียด

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรปกติ รายละเอียด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร MEP รายละเอียด

 

299

 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ภาพกิจกรรม

 2

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: ประเมินนักเรียนพระราชทาน

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นประถมศึกษา ที่ห้องประชุมบัวชมพู โดยโรงเรียนอนุบาลพะเยาส่ง ด.ญ.ปานวลี นิยมค้า นักเรียนชั้น ป.๖/๑ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม

 IMG 4268 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูปมาบิณฑบาตร

พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูปมาบิณฑบาตรในโรงเรียนอนุบาลพะเยาคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันทำบุญกันในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม

 IMG 5692 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีตัวแทนพ่อดีเด่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพกิจกรรม

 1 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: อบรมเยาวชนจิตอาสาสายชั้นประถม ๖

นระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาขึ้นเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน  ภาพกิจกรรม

 IMG 3707 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

ตามที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ ณ. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีนั้น ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เข้ารอบที่ ๒ คือรอบเจียระไนเพชร  ภาพกิจกรรม

 IMG 3571

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหับดีที่ ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: อบรมเยาวชนจิตอาสาสายชั้นประถม ๓ - ๕

นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาขึ้นเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน  ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2972

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: Anuban Phayao English Camp                                                    

นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม English Camp ขึันเพื่อ เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย ครูชาวต่างชาติ   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2855

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: นักกีฬาว่ายน้ำ                                                     

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ เดอมงฟอร์ตสวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ๒๐๑๔ , แม่โจ้โอเพ่นครั้งที่ 5 , รุจิรวงค์ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี ๒๕๕๗ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2845

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: นักเรียนรักการอ่าน                                                     

ด.ญ.อนัญญา สิทธิมงคล ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทนักเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา จาก สพป.พะเยา เขต ๑   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2317

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: ประเมินสถานศึกษา                                                     

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2292

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: Big Cleaning Day                                                     

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม ๕ส. (Big Cleaning Day) ในโรงเรียนอนุบาลพะเยาขึ้นเพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ ให้สะอาดอยู่เสมอ   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 2020

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ที่ ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: แนะนำครูชาวต่างชาติในภาคเรียนที่ ๒      

คุณครูชาวต่างชาติที่จะมาช่วยสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาในภาคเรียนที่ ๒   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 1908

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: การประชุมผู้ปกครองประจำปี ๒๕๕๗

การประชุมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แจงผลการทำงานในภาคเรียนที่ ๑ และนโยบายในการดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒   ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 0824

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: กีฬาสีประจำปี ๒๕๕๗

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ภาพกิจกรรม

 IMG 0573

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: กิจกรรมตานก๋วยสลาก

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมตานก๋วยสลากขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ภาพกิจกรรม

 3

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประถมศึกษา ระดับประเทศ                 

โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  ภาพกิจกรรม

499

 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

   วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้น รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ขึ้น โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำพิธีภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.๑  ส่วนสายชั้น ป.๒-ป.๖ ได้แยกกันไปถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 P7190320 resize

P7190357 resize

P7190319 resize

  P7190322 resize

  P7190323 resize

 P7190353 resize

P7190355 resize

P7190356 resize

  P7190372 resize

 P7190373 resize

P7190375 resize

P7190376 resize

P7190358 resize

P7190359 resize

P7190361 resize

P7190362 resize

P7190363 resize

P7190364 resize

P7190365 resize

P7190371 resize

 กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซท์โรงเรียนอนุบาลพะเยา Click

แนะนำผู้บริหาร

kamol hataidumrongwitaya-2

เว็บไซท์ติดต่องานโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้โลกกว้าง

แผนที่ตั้งของโรงเรียน