ประกาศผลการประมูลผู้ประกอบการอาหารกลางวัน  รายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  รายละเอียด

แบบฟอร์มชำระค่าเทอมผ่านทางธนาคารกรุงไทย  รายละเอียด

 

299

 1 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาเทควันโด

มอบเกียรติบัตรให้นักกีฬาเทควันโด ประเภทยุวชน ชาย อายุ ๖ ปี รุ่น B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทต่อสู้ J.TKD
ด.ช.นิตชคุณ ทวีกุล จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด นครเชียงใหม่ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ เทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ภาพกิจกรรม

 20 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ

ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยาให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำในรายการช่อแฮสวิมมิ่ง ครั้งที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สระว่ายน้ำ อบจ.แพร่ จ.แพร่ และรายการแข่งขันว่ายน้ำฝางต้านภัยยาเสพติดชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สระว่ายน้ำดาวิซาร่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ภาพกิจกรรม

 11 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี

ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยาให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จ.พะเยา  ภาพกิจกรรม

 10942607 429884410509145 2870370612637974692 n resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดท่องพุทธวจน

ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดในโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน" ประเภททีม ๑๐ คน ในระดับชั้น  ป.๑-ป.๖ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ในครั้งนี้  ภาพกิจกรรม

 20150107 124713 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: การสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เข้าร่วมการสัมมนาสภานักเรียนประจำปี ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ภาพกิจกรรม

 2

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ new 
ห้วข้อ: ประเมินนักเรียนพระราชทาน

ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นประถมศึกษา ที่ห้องประชุมบัวชมพู โดยโรงเรียนอนุบาลพะเยาส่ง ด.ญ.ปานวลี นิยมค้า นักเรียนชั้น ป.๖/๑ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม

 IMG 4268 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูปมาบิณฑบาตร

พระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูปมาบิณฑบาตรในโรงเรียนอนุบาลพะเยาคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันทำบุญกันในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม

 IMG 5692 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีตัวแทนพ่อดีเด่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพกิจกรรม

 1 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: อบรมเยาวชนจิตอาสาสายชั้นประถม ๖

นระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาขึ้นเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน  ภาพกิจกรรม

 

499

 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

   วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้น รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ขึ้น โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำพิธีภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.๑  ส่วนสายชั้น ป.๒-ป.๖ ได้แยกกันไปถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 P7190320 resize

P7190357 resize

P7190319 resize

  P7190322 resize

  P7190323 resize

 P7190353 resize

P7190355 resize

P7190356 resize

  P7190372 resize

 P7190373 resize

P7190375 resize

P7190376 resize

P7190358 resize

P7190359 resize

P7190361 resize

P7190362 resize

P7190363 resize

P7190364 resize

P7190365 resize

P7190371 resize

 กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซท์โรงเรียนอนุบาลพะเยา Click

แนะนำผู้บริหาร

kamol hataidumrongwitaya-2

เว็บไซท์ติดต่องานโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้โลกกว้าง

แผนที่ตั้งของโรงเรียน