เว็บไซท์เกี่ยวข้องกับครู

แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

เว็บไซท์น่าสนใจ

วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์อาเซียน
สภานักเรียนต้อนรับ ดร.ประวิช รัตนเพียร
อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

 

299

 IMG 0573

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันจันทร์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: กิจกรรมตานก๋วยสลาก                                                             โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมตานก๋วยสลากขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ภาพกิจกรรม

 3

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประถมศึกษา ระดับประเทศ                 โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  ภาพกิจกรรม

 IMG 9226

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะ                        การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเครือข่าย EP/MEP ภาคเหนือครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับรางวัลดังนี้  ภาพกิจกรรม

 IMG 9227

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศระดับประเทศ                        นื่องในโครงการประกวดเรียงความวันวิสาขบูชาโลก 2557 ในหัวข้อ "วิสาขบูชา รู้ธรรม รู้ทำ" จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ร่วมกับ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  ภาพกิจกรรม

 Resize of 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: มอบเหรียญนักกีฬาว่ายน้ำ                                                      นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ อบจ.ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2014 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลําพูน เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 โดยมีรายชื่อดังนี้  ภาพกิจกรรม

 Resize of 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: ผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4                 คณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลพะเยา เพื่อศึกษาดูงานในห้อง PY Channel , ห้องเรียนสีเขียว , ห้องอาเซียน , ห้องสมุด , ชั้นเรียน MEP , สระว่ายน้ำ และ ระบบการจัดการทางการศึกษา  ภาพกิจกรรม

 Resize of IMG 4318

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: อบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง                                            คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง" โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  ภาพกิจกรรม

 Resize of DSC01236

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อสภานักเรียนต้อนรับ ดร.ประวิช รัตนเพียร                                                วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับเชิญไปร่วมต้อนรับ ดร.ประวิช รัตรเพียร นำโดย ท่านผู้อำนวยการกมล หทัยดำรงวิทยา รองผู้อำนวยการศุภจิต ขาวแดง คณะครูและสภานักเรียน   ภาพกิจกรรม

 IMG 4042 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในวันอาเซียน                                           เนื่องในสัปดาห์บูรณาการวันอาเซียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม แข่งขันวาดภาพระบายสีและประกวดเรียงความในหัวข้อ "เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีนายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร   ภาพกิจกรรม

 IMG 7799 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อวันแม่แห่งชาติ                                                                                        ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 โดยมีตัวแทนแม่ดีเด่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายกมล หทัยดำรงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 54 คน   ภาพกิจกรรม

 IMG 3941 resize

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ new 
ห้วข้อ: กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสัปดาห์อาเซียน                               ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรม "บูรณาการสัปดาห์อาเซียน" ในวันนี้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาตลอดทั้งวัน   ภาพกิจกรรม

 IMG 7118

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในสัปดาห์ภาษาไทย                                                                                                                  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและนักเรียนผู้มีผลงานศิลปะโดดเด่นในปี ๒๕๕๖   ภาพกิจกรรม

 10492026 770719689617792 4926907677997897512 n

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: สภานักเรียนดูงานโรงเรียนประชาธิปไตย                                                            คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนประชาธิปไตย ที่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  ภาพกิจกรรม

 IMG 7171

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: สัปดาห์ภาษาไทย                                                                                                  โรงเรียนอนุบาลพะเยาจึงจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การแข่งขันท่องบทอาขยาน , การแข่งขันท่องบทร้อยกรอง , การแข่งขันกระซิบคำ , การแข่งขันเล่านิทาน , การแสดงต่าง ๆ และ การแสดงจากวรรณคดีไทย  ภาพกิจกรรม

 IMG 6318

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ห้วข้อ: นักกีฬาว่ายน้ำ                                                                                                             เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาว่ายน้ำที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.แพร่ แชมป์เปี้ยนชิฟ ๒๐๑๔   ภาพกิจกรรม

 IMG 6139

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติ                                         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดทำการแสดงในงานเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติโดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง เป็นประธานในพิธี   ภาพกิจกรรม

 logo

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: วันเข้าพรรษา                                                                                                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาช้านาน    ภาพกิจกรรม

 IMG 4811

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา                                      เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยามาให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือให้้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา    ภาพกิจกรรม

 IMG 4507

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: กิจกรรมออกกำลังกายเด็กที่ภาวะโภชนาการเกิน (เด็กอ้วน)                                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเด็กที่มีภาวะโภชนการเกิน (เด็กอ้วน) และให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ    ภาพกิจกรรม

 IMG 4226

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ห้วข้อ: การประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย                                                             เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย           ภาพกิจกรรม

 1

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ห้วข้อ: การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ภาพกิจกรรม

 IMG 3822

ภาพลงเว็บเมื่อ : วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ห้วข้อ: การตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                            เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยาได้ส่งทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่มาบรการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ภาพกิจกรรม

499

 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

   วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกสายชั้น รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ขึ้น โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำพิธีภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาลและป.๑  ส่วนสายชั้น ป.๒-ป.๖ ได้แยกกันไปถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 P7190320 resize

P7190357 resize

P7190319 resize

  P7190322 resize

  P7190323 resize

 P7190353 resize

P7190355 resize

P7190356 resize

  P7190372 resize

 P7190373 resize

P7190375 resize

P7190376 resize

P7190358 resize

P7190359 resize

P7190361 resize

P7190362 resize

P7190363 resize

P7190364 resize

P7190365 resize

P7190371 resize

 กลับสู่หน้าหลัก เว็บไซท์โรงเรียนอนุบาลพะเยา Click

แนะนำผู้บริหาร

kamol hataidumrongwitaya-2

เว็บไซท์ติดต่องานโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้โลกกว้าง

แผนที่ตั้งของโรงเรียน